Apie mus

Istorija

VšĮ Lietuvos ir Švedijos akademija yra nepriklausoma, ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas yra skatinti tvarią plėtrą, augimą, tobulėjimą ir naujoves transporto, saugaus eismo, sveikatos, švietimo, kultūros, turizmo bei informacijos ir ryšių technologijose naudojantis bendromis Lietuvos ir Švedijos žiniomis bei gerąja patirtimi.

 

 

 

VšĮ Lietuvos ir Švedijos akademija buvo įkurta 2017 m. pradžioje. Organizacijos kilmę paskatino oficialus švedų valstybinis vizitas  į Lietuvą 2015m. pabaigoje, kurio tema buvo “Baltijos jūra mus vienija”. Vizito metu buvo ištirta daugybė galimų Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimo rūšių.

Misija

Vizija

• Skatinti darnų Lietuvos vystymąsi įvairiose srityse bendromis šalių žiniomis, gerąja patirtimi ir tarptautiniais ryšiais.

• Būti jungiamąja grandimi tarp susijusių bendrais interesais institucijų ir įmonių Lietuvoje ir Švedijoje.

 

 

• Pritaikyti bendras Lietuvos ir Švedijos žinias ir gęrają patirtį atitinkamose Lietuvos institucijose.

• Sukurti ir išplėtoti tinklą Lietuvoje ir Švedijoje tarp susijusių grupių, institucijų aukščiausiam šalies lygmenyje.

 

 

Veiklos apimtis

Organizacijos veikla vykdoma įvairiomis formomis, priklausomai nuo užduoties: konferencijos ir seminarai, projektai, konsultacijos, tyrimai ir pažintiniai vizitai.

Projektas – Saugus eismas

TVšĮ Lietuvos ir Švedijos akademija šiuo metu dirba prie saugaus eismo projekto ”Vizija Nulis Lietuvoje”. “ Vizija Nulis” (Vision Zero) yra pagrystas Švedišku požiūriu į saugų eismą ir pasitvirtino kaip labai sėkmingas. Vizija Nulis galima apibūditi vienu sakiniu kaip: nei vienos gyvybės praradimas kelyje yra toleruotinas. Požiūris yra grindžiamas paprastu faktu, kad mes visi esame žmonės ir galime klysti. Kelių sistema turi padėti mums judėti, bet tuo pačiu  ji turi apsaugoti mus kiekviename žingsnyje.

Pagrindinio dėmesio sritys yra greitis, apsaugos sistemos, alkoholis ir narkotikai kelyje, naujos technologijos, pėsčiųjų ir dviratininkų eismas, švietimas ir informatyvumas.

 

Saugaus eismo projektą “Vizija Nulis Lietuvoje” ketinama įgyvendinti konferencijomis ir seminarais.

 

 

 

 

 

 

ENG

LT