Lietuvos ir Švedijos akademija

VšĮ „Lietuvos ir Švedijos akademija" yra nepriklausoma, ne pelno siekianti nevyriausybinė viešoji įstaiga, kurios tikslas  - skatinti įvairių visiuomenės sričių tvarią plėtrą, augimą, tobulėjimą ir inovacijas per bendrą Lietuvos ir Švedijos gerąją patirtį ir žinias.

ENG

LT